top of page

Samarbeid

Jeg har erfaring fra tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell, og søker stadig nye samarbeidspartnere, som fastleger, helsesykepleiere, skolehelsetjenesten, svangerskaps- og barselomsorg, pleie- og omsorgstjenseten, pasientforeninger, m.m.

Jeg ønsker også samarbeid med bedrifter som butikker, restauranter, matvareindustrien, treningssentre og næringslivet generelt.

bottom of page